مدیریت پروژه (epm)

با افزایش سرعت گردش اطلاعات در سالهای اخیر، سرعت و شدت تغییرات در محیط کسب­ وکارها بسیار افزایش یافته است. به همین جهت سازمان ها چه خدماتی و چه صنعتی، چه پروژه محور و چه غیر پروژه محور در صدد یافتن راه کارهایی به منظور مدیریت و کنترل دقیق فرآیندهای سازمانی هستند تا هم از اتلاف منابع محدود جلوگیری کنند و هم بتوانند با رصد دقیق وضعیت کسب و کارشان در مواقع ضروری تصمیمات حیاتی را به سرعت اتخاذ نمایند.

نمونه موارد مدیریت پروژه EPM :