سیستم مدیریت پروژه

سیستم نرم افزاری مدیریت پروژه سازمانی EPM بر پایه Microsoft SharePoint 2019 فارسی پیفاپکو وMicrosoft Enterprise Project Management 2016  به عنوان هسته (Core) اصلی و تعریف ساختار ها، رویه ها و برنامه های کاری منظم و مدون طراحی شده که برای هر سازمان متناسب با استراتژی و برنامه‌ریزی‌های کلان آن قابل اختصاصی سازی (Customization) و استقرار می باشد.محوریت اصلی راهکار جامع مدیریت پروژه سازمانی (Enterprise project Management Solution)، بر پایه همسوسازی استراتژیک سازمان قرار دارد و کلیه سیستم های مورد نیاز سازمان حول آن به یکپارچگی می رسند.

 • افزایش هوش کسب و کار
 • مدیریت اثربخش منابع سازمان
 • مدیریت کامل پروژه‌ها
 • هماهنگی و یکپارچگی فضای کاری پروژه ها
 • کاهش دوره بازگشت سرمایه
 • اندازه گیری و رهگیری عملکرد کلی سازمان
 • یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان
 • ایجاد یک محیط مجازی کار گروهی
 • پورتال تحت وب
 • پشتیبانی از اقلام متنوع اطلاعاتی
 • قابلیت جستجو
 • قابلیت امنیتی
 • مدیریت اسناد
 1. سیستم کدینگ پویا
 2. قابلیت پشتیبانی از انواع فراداده ها و مستندات
 3. قابلیت طبقه بندی و دسته بندی جامع و دقیق
 4. قابلیت جستجوی کامل و پیشرفته
 5. قابلیت پشتیبانی از کار گروهی و نسخه بندی اسناد به صورت کلی و جزيی
 6. قابلیت ایجاد جریان کاری های مختلف روی اسناد
 7. قابلیت ایجاد سیاست های مختلف مدیریت اطلاعات روی هر فضای کاری
 8. قابلیت ردیابی و گزارش گیری های مختلف
 9. قابلیت مدیریت سطوح دسترسی با توجه به درخواست سازمان و مطابق با چارت سازمانی و یا به صورت سفارشی
 10.  قابلیت ایجاد سطوح دسترسی نامحدود
 1. استاندارد سازی و مدیریت فرآیندها
 2. تجمیع سرمایه‌های سازمان در یک منبع اطلاعاتی مرکزی
 3. تسریع در هماهنگی و همکاری
 4. ایجاد بانک اطلاعاتی برای ثبت و نگهداری تمام اطلاعات پروژه
 5. مديريت پروژه
 6. مدیریت portfolio پروژه
 7. مدیریت منابع
 8. تحلیل و گزارش‌دهی
 9. پیگیری هزینه و بودجه
 10. جریان کار، همکاری و ارتباطات
 
سیستم مدیریت پروژه