مدیریت هوشمند خدمات فناوری اطلاعات

مدیریت هوشمند خدمات فناوری اطلاعات دانشی است که به موجب آن تمام منابع مربوط به فناوری اطلاعات با توجه به اولویت‌ها و نیازهای سازمان اداره می‌شود. ITIL یکی از ارکان فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر اساس چارچوب ها و استانداردهای بین المللی است ونگاهی نوین برای بهبود ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات می باشد که امروزه از سوی سازمان‌های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) مجموعه‌ای از تفکرات و تکنیک ها برای مدیریت زیرساخت های فناوری اطلاعات، پیاده سازی و استفاده از آنهاست.پیاده سازی استاندارد ITIL در درون سازمان به وسیله نرم افزار مدیریت Service Desk صورت می‌گیرد و  این  Service Desk یک نقطه مابین فراهم کننده سرویس (ارائه کننده خدمات) و کارمند یا کاربر می باشد.

پیاده سازی استاندارد ITIL در درون سازمان به وسیله نرم افزار مدیریت  Service Desk صورت می‌گیرد و  این  Service Desk یک نقطه مابین فراهم کننده سرویس (ارائه کننده خدمات) و کارمند یا کاربر می باشد.

 • بهبود وضع موجود و ارتقاء سطح سرویس دهی و شفاف سازی روال‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • بهینه سازی استفاده از منابع IT ، مالی ، نیروی انسانی، دانش فنی و ...
 • قابلیت اندازه گیری و سنجش و حسابرسی کیفیت خدمات به صورت مدون
 • بهبود کیفیت در برنامه ریزی ها ، فرهنگ استفاده از خدمات و برقراری نظم در امور
 • افزایش قابلیت گزارشگیری از فعالیت‌های انجام شده توسط کارشناسان فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد آن‌ها
 • متمرکز شدن پاسخگویی به درخواستهای کاربران و ایجاد هماهنگی بیشتر بین تیم‌های مختلف فناوری اطلاعات و کارکنان و پیمانکاران و …
 • ارزیابی و سنجش اثر بخشی فناوری اطلاعات و همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار شرکت
 • برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
 • حفظ اثر بخشی ، کارائی ، محرمانگی ، تمامیت ، دسترس پذیری و انطباق اطلاعات
 • ارتقاء دانش و آگاهی فناوری اطلاعات و امنیت کارکنان شرکت
 • بهبود امنیت اطلاعات به طور پیوسته در طول زمان
 • مدیریت یکپارچه تغییرات فناوری اطلاعات
 1. درخواست پشتیبانی توسط کاربران(ثبت اطلاعات کاربری و پشتیبانی)
 2. مشاهده میزان پیشرفت انجام درخواست در هر مرحله
 3. نمایش درخواست ها به تفکیک
 4. پاسخ درخواست ها توسط کارشناسان و ارسال نتیجه به کاربر
 5. تایید پاسخ ها توسط مدیر Help Desk در صورت لزوم
 6. قابلیت قفل کردن پست ها
 7. قابلیت افزودن، ویرایش و مدیریت شاخه‌های مختلف
 8. عدم نیاز به مراجعه حضوری کاربر
 9. افزایش رضایتمندی کاربران و مدیران سازمان
 10. ثبت و بایگانی درخواست ها در سیستم
 11. مدیریت بهتر کارمندان و درخواست‌های ایشان
 12. مدیریت و دسته بندی درخواست‌ها نگاشت درخواست به بخش مربوطه
 13. امکان ثبت درخواست در سیستم توسط کاربر
 14. امکان مدیریت کارشناسان و تعیین سطوح دسترسی
 15. امکان پیگیری وضعیت درخواست توسط کاربر و از طریق سایت
 16. امکان تعریف و مدیریت بخش‌ها و تعیین وظایف هر بخش
 17. امکان ارسال Emailو SMS به صورت خودکار
 1.  عملکرد بهتر
 2. وجود استاندارد معتبر و حرفه‌ای
 3. بهره‌وری کلی و افزایش رضایت کاربران از خدمات IT
 4. مدیریت خدمات IT مدیریت
 5. تشخیص مشکلات IT، تنظیم طرح مدیریتی و ارائه خدمات مناسب برای دستیابی به اهداف شرکت
 6. ارتباط و انتقال اطلاعات سریع
 7. کاهش هزینه
 8. کاهش ریسک
 9. سرعت بالا در رسیدگی به درخواست‌های مشتریان
مدیریت هوشمند خدمات فناوری اطلاعات